Baggrunden for at holde arrangementerne i forskellige tidsaldre og bruge moderne metoder, er blandt andet at det er det perfekte miljø, hvis man vil arbejde med storytelling.​

" Hvis du prøver at løse problemerne på samme måde som du altid har gjort, får du aldrig et nyt resultat"

Vaner gør os til dem vi er, hvad enten det er som individer eller organisationer. Vaner er utrolig stærke og er dagligt i spil.Det er dem, der får os til at sætte os det samme sted i kantinen hver dag. Det er dem, der får os til at handle samme sted hver gang. Det er dem, der får os til at spise det samme igen og igen. Det er dem, der får os til at sige det samme igen og igen.

Det er måske også dem der får os til at virke noget satte.

Det kan også være dem, der gør, at vi mister konkurrenceevne. ​

For når tid er, kan det være nødvendigt at bryde vanerne. Og det er svært. For det giver utryghed. Man ved, hvad man har.​

Frants Dige Pedersen

Baggrunden for teambuildingen

Efter at have uddannet mig inden for områderne økonomi, psykologi, og sprog, arbejdede jeg som problemknuser for firmaer, der havde problemer med deres kommunikation, samarbejde o.l.

Når jeg sad ude i deres mødelokaler, opdagede jeg hurtigt, at deltagerne kendte hinandens roller og at beslutningerne mange gange var taget på forhånd, samtidig med at man havde svært ved at åbne op for forandringer.

Derfor byggede jeg et vikinge og middelalderunivers på vores slægtsgård, som har været i slægtens eje i over 800 år. Her bliver deltagerne flyttet i tid og ingen har en fordel frem for andre med hensyn til at vide, hvad man skal opleve.

Aktiviteterne kan både være meget fysisk udfordrende, for dem der gerne vil bruge kroppen og ikke fysisk udfordrende, for dem der foretrækker det.

Da vikingetidens og middelalderens symbolik er meget sort/hvid, er det også nemt for deltagerne at se, hvor aktiviteterne går godt og hvor der er mulighed for forbedringer.

Aktiviteterne på Ulbækgård skifter mellem den nyeste teori inden for blandt andet kommunikation, samarbejde, vaner, mobning, stress og andre relevante emner og praktiske aktiviteter, der understøtter og gør teorien levende og anvendelig.

Deltagerne får også en række værktøjer med hjem, de kan bruge i hverdagen, både på arbejdet og privat.

Endelig giver det mulighed for at samle fælles minder, der huskes i meget lang tid.
>