Ulbækgård + ESG Kapital

dine alt-i-en partnere, når du skal implementere ESG i din virksomhed

Hvad er ESG:  

ESG står for Environmental, Social, and Governance. Det er en ramme, virksomheder bruger til at vurdere deres påvirkning på miljøet, deres sociale ansvar og deres ledelsesstrukturer.

  • Environmental (Miljømæssige): Dette område dækker virksomhedens miljømæssige fodaftryk, herunder indsats for at reducere emissioner, affaldsminimering og ressourceeffektivitet.
  • Social (Sociale): Her fokuseres på virksomhedens forhold til sine medarbejdere, leverandører og de samfund, hvor den opererer. Det inkluderer arbejdsforhold, menneskerettigheder og samfundsengagement.
  • Governance (Ledelsesmæssige): Dette aspekt vedrører virksomhedens ledelsespraksisser, herunder etisk adfærd, gennemsigtighed og hvordan virksomheden styres.

Hvorfor du skal forholde dig til ESG

EU har vedtaget ved lov at ESG standarder skal implementeres i virksomheder med over 250 medarbejdere fra 2025 gennem forskellige reguleringsmæssige rammer. Dette rammer også deres underleverandører.

Hvad du får ud af at kontakte os:

Vi hjælper dig med at implementere ESG standarterne, eller du udliciterer implementeringen til os,

og vi laver din ESG rapport og udsteder et due diligence certifikat til dig, så du er sikker på,

 at vi har ansvaret for at processen er udført korrekt. 

Implementering af ESG-strategier, på den rigtige måde, hjælper din virksomhed med:

at bruge ressourcer bedre

at reducere operationelle risici

at have styr på dine leverandører

at tiltrække investeringer

at få en bedre aftale med din bank

at tiltrække dygtige medarbejdere

at styrke virksomhedens omdømme

og sikrer langsigtede fordele for både aktionærer og andre interessenter.Hvad du kan forvente af os, når vi samarbejder om implementering af ESG i din virksomhed.

1. Indgående ESG-indsigt:  Vi har en dyb forståelse af, hvordan miljømæssige, sociale og governance-relaterede faktorer påvirker din virksomheds bundlinje, risikoprofil og vækstpotentiale. Dette betyder, at vi ikke blot hjælper med at navigere i ESG-landskabet for at mindske risici, men også identificerer profitable muligheder, der fremmer bæredygtig vækst og forbedrer din virksomheds omdømme. Denne indsigt sikrer, at din virksomhed optimeres til både at øge sin profit og trives i en bæredygtig fremtid.

2. Branchespecifik viden: Vi ved, at ESG-udfordringer og -muligheder varierer betydeligt fra branche til branche. Ved at skræddersy vores kurser og strategier til at imødekomme din sektors specifikke behov, giver vi dig den mest relevante og effektive rådgivning. Dette sikrer, at din virksomhed møder branchestandarderne inden for ESG, samtidig med at den udnytter sektorspecifikke muligheder for at øge indtægter og skabe bæredygtig vækst.

Kurser og møder

Vores kurser og møder afholdes i de naturskønne omgivelser på Ulbækgård, som er designet til at fremme læring, refleksion og samarbejde.

Ulbækgård tilbyder en unik kombination af moderne mødefaciliteter og den ro, som kun naturen kan give.

Skabt til læring og udvikling:

Vores faciliteter på Ulbækgård er skræddersyet til at understøtte en lang række læringsformer, fra interaktive workshops til dybdegående diskussioner. Uanset om det er en intim samling eller et større seminar, sikrer Ulbækgårds alsidige rum, at hvert arrangement kan tilpasses for at maksimere deltagernes engagement og læring.

Forstærkning af teamdynamik:

Ulbækgård tilbyder ikke kun traditionelle møderum, men også en række udendørs og indendørs aktiviteter, der er designet til at styrke teamdynamikken og forbedre samarbejdet. Disse aktiviteter, hjælper med at cementere læringen fra kurserne og fremmer en følelse af fællesskab blandt deltagerne.

At vælge ESG Kapital og Ulbækgård betyder, at du får en partner, der er fuldt engageret i ikke kun at implementere og undervise i ESG-principperne men også i at skabe en oplevelse, der forstærker læringen og bidrager til din virksomheds overordnede velvære og succes

>